Oedsmawei 4 9001 ZJ, Grou
Tel.0566-622410 •

Privacy Statement en Disclaimer

Privacy Statement

Jachtwerf Grouwster Vlet is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Jachtwerf Grouwster Vlet houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens en cookies


In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoongegevens) legt Jachtwerf Grouwster Vlet uw gegevens vast. Jachtwerf Grouwster Vlet gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Jachtwerf Grouwster Vlet, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Jachtwerf Grouwster Vlet rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Jachtwerf Grouwster Vlet. Dan laten wij uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Naam

Doel

Duur

fe_typo_user

Deze cookie slaat een uniek id op voor het TYPO3 CMS. Het wordt gebruikt voor functionaliteiten zoals inloggen, sitevoorkeuren en het onthouden van ingevulde velden van formulieren op het moment dat er op verzenden wordt geklikt.

geldig tijdens de sessie, niet langer van toepassing

Session, PHPSESSID

Deze cookie slaat een uniek id op voor het TYPO3 CMS. Het wordt gebruikt voor functionaliteiten zoals inloggen, sitevoorkeuren en het onthouden van ingevulde velden van formulieren op het moment dat er op verzenden wordt geklikt.

geldig tijdens de sessie, niet langer van toepassing

Naam

Doel

Duur

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

 

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Jachtwerf Grouwster Vlet inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Jachtwerf Grouwster Vlet de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Jachtwerf Grouwster Vlet kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier.

2 jaar na plaatsing of update

30 minuten vanaf plaatsing of update

geldig tijdens de sessie, niet langer van toepassing

6 maanden na plaatsing of update

Klikgedrag


Op de websites van Jachtwerf Grouwster Vlet worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Dit gebeurt door middel van cookies: kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Jachtwerf Grouwster Vlet haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Internetsites van derden


Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement


Jachtwerf Grouwster Vlet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.